คำแนะนำในการตั้งค่าตัวจับเวลา 

1. เข้าสู่หน้าเมนู

TImer 1.jpg